De organisatie

De zakelijke en artistieke leiding is in handen van Inja Botden en Gerdien Romeijn.

 

La Sorpresa is een stichting met als voorlopig bestuur:

 

    • Remko van der Vegt, voorzitter
    • Gerdien Romeijn, secretaris
    • Tonnie Peters, penningmeester
    • Inja Botden, lid

 

La Sorpresa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75882353.